فال حافظ

فال حافظ

به جان او که گرم دسترس به جان بودي
بگفتمي که بها چيست خاک پايش را
به بندگي قدش سرو معترف گشتي
به خواب نيز نمي بينمش چه جاي وصال
اگر دلم نشدي پايبند طره او
به رخ چو مهر فلک بي نظير آفاق است
درآمدي ز درم کاشکي چو لمعه نور
ز پرده ناله حافظ برون کي افتادي
کمينه پيشکش بندگانش آن بودي
اگر حيات گران مايه جاودان بودي
گرش چو سوسن آزاده ده زبان بودي
چو اين نبود و نديديم باري آن بودي
کي اش قرار در اين تيره خاکدان بودي
به دل دريغ که يک ذره مهربان بودي
که بر دو ديده ما حکم او روان بودي
اگر نه همدم مرغان صبح خوان بودي

تعبیر فال : از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را داشته باش و چشم بصیرت داشته باش و سره را از ناسره تشخیص بده. همه ی عوامل برای اینکه به مقصود برسی فراهم است. شک و تردید را از خود دور کن و تصمیمی جدی بگیر.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای downloadafzar.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:downloadafzar.ir