فال حافظ

فال حافظ

کس نيست که افتاده آن زلف دوتا نيست
چون چشم تو دل مي برد از گوشه نشينان
روي تو مگر آينه لطف الهيست
نرگس طلبد شيوه چشم تو زهي چشم
از بهر خدا زلف مپيراي که ما را
بازآي که بي روي تو اي شمع دل افروز
تيمار غريبان اثر ذکر جميل است
دي مي شد و گفتم صنما عهد به جاي آر
گر پير مغان مرشد من شد چه تفاوت
عاشق چه کند گر نکشد بار ملامت
در صومعه زاهد و در خلوت صوفي
اي چنگ فروبرده به خون دل حافظ
در رهگذر کيست که دامي ز بلا نيست
همراه تو بودن گنه از جانب ما نيست
حقا که چنين است و در اين روي و ريا نيست
مسکين خبرش از سر و در ديده حيا نيست
شب نيست که صد عربده با باد صبا نيست
در بزم حريفان اثر نور و صفا نيست
جانا مگر اين قاعده در شهر شما نيست
گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست
در هيچ سري نيست که سري ز خدا نيست
با هيچ دلاور سپر تير قضا نيست
جز گوشه ابروي تو محراب دعا نيست
فکرت مگر از غيرت قرآن و خدا نيست

تعبیر فال : زندگی عرصه ی خوشی و غم ها است. از گرفتاری و حوادث روزگار نمیتوان فرار کرد اما میتوان با صبر و تحمل از گرداب حوادث گذشت. دعا کلید آرامش است و امید آرام بخش دلها.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2018 | تمامی حقوق این وب سایت برای downloadafzar.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:downloadafzar.ir