tarot

فال حافظ

فال حافظ

اين خرقه که من دارم در رهن شراب اولي
چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم
چون مصلحت انديشي دور است ز درويشي
من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت
تا بي سر و پا باشد اوضاع فلک زين دست
از همچو تو دلداري دل برنکنم آري
چون پير شدي حافظ از ميکده بيرون آي
وين دفتر بي معني غرق مي ناب اولي
در کنج خراباتي افتاده خراب اولي
هم سينه پر از آتش هم ديده پرآب اولي
اين قصه اگر گويم با چنگ و رباب اولي
در سر هوس ساقي در دست شراب اولي
چون تاب کشم باري زان زلف به تاب اولي
رندي و هوسناکي در عهد شباب اولي

تعبیر فال : بیهوده غمگین و ناراحت نباش. اگر به آرزو و هدف خود نرسیدی، دنیا به آخر نمی رسد. بهتر است که به کار دیگری بپردازی و روزگار را بر وفق مراد خود بگردانی. به اندازه ی توانایی و قابلیت های خود زندگی کن و خود را برای آرزوهای دور و دراز و دست نیافتنی به خطر نینداز.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2022 | تمامی حقوق این وب سایت برای downloadafzar.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:downloadafzar.ir